dementie goed uitgelegd
dementie goed uitgelegd

Dementie Goed Uitgelegd

Voor iedereen die behoefte heeft aan informatie,
inzicht & inspiratie bij omgaan met dementie

KLIK hieronder op het bijbehorende kaartje voor meer informatie over het betreffende onderwerp

Handig om te weten over dementie

Waarom zou je naar de huisarts gaan bij het vermoeden van dementie?

thuisarts.nl

Handig om te weten over dementie

Noem minimaal drie dingen die je kunt doen om het risico op dementie te verkleinen.

wezijnzelfhetmedicijn.nl

Handig om te weten over dementie

Noem een aantal zaken die je op tijd moet regelen als je te maken krijgt met dementie.

dementie.nl

Veranderingen door dementie

Je hebt de weg van de stad naar huis al vaak gelopen. Nu weet je écht niet of je nu links of rechts moet. Hoe kan een omstander jou helpen?

samendementievriendelijk.nl

Veranderingen door dementie

Vaak begint dementie met geheugenproblemen. Welke andere veranderingen merk je bij dementie?

alzheimer-nederland.nl

Hoe kan ik reageren

Noem 3 dingen die je kunt doen als je naaste met dementie niet onder de douche wil.

samenbeterthuis.nl

Thuis leven met dementie

Iemand met dementie kan beter niet teveel activiteiten doen en moet veel rusten.

alzheimer-nederland.nl

Hoe zorg ik voor mezelf

Kennis hebben over dementie is belangrijk.

hersenstichting.nl

Hoe zorg ik voor mezelf

Wat kun je doen als mensen in je omgeving niet begrijpen of geloven dat je dementie hebt.

pharos.nl 

Waar kan ik heen voor hulp

Technologie kan helpen zelfstandig, veilig en prettig thuis te wonen. Aan welke producten denk jij?

zorgvannu.nl 

Waar kan ik heen voor hulp

Voor welke ondersteuning kun je terecht bij de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (Zvw) en het zorgkantoor (Wlz)

doormiddelvan.nl 

Waar kan ik heen voor hulp

Stel, je komt door het toenemen van mantelzorgtaken in de knel met je werk. Waar kun je terecht voor advies?

mantelzorg.nl